oszi3

258 tekstów – auto­rem jest oszi3.

Człowiek chce coś sen­sownie po­wie­dzieć, a obłud­na kur*a i tak przekręci ro­biąc z no­cy — dzień! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2018, 12:49

Dob­ra ko­bieta po­doba się ser­cu, a piękna oku. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 marca 2018, 22:38

Je­dynie dar­mo­we po­całun­ki są dob­re, na­wet jeśli są wirtualne. 

myśl • 15 lutego 2018, 01:44

Jes­tem dob­rym człowiekiem w świecie, który usil­nie próbu­je uczy­nić ze mnie potwora. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2018, 13:41

Nic nie ro­bić, znaczy więcej niż ro­bić źle. 

myśl • 5 lutego 2018, 13:05

Dwa nie­szczęścia się spot­kały, ale jedną miłość miały. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2018, 13:19

Le­piej błądzić lo­giką niż sercem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 stycznia 2018, 16:07

Myślał, że po­wie­dział wszys­tko, a za­pom­niał najważniejszego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2018, 16:25

Nic nie jest dla siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 grudnia 2017, 04:10

Ostatni lot ku Statule

Kiedy Niebo śpi, a słowo w ciem­ności lśni
Wiara, co ro­ni, łzy
Jej moc roz­pa­la każde drzwi
Wro­ta piekieł otworzę,
Wzburzę każde morze,
Wzbudzę wiatrów róże,
Od­mienię los tej naturze
Wzbi­ja się po­nad Światów strony
Przeis­tacza wasze korony
Odznacza światów legendy
Ich Światów los zna przeklęty
Ku chmu­rom z marzenia
Rzeczy­wis­tość z kamienia,
Za­biera Nas z te­go więzienia. 

wiersz • 9 grudnia 2017, 15:45

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 marca 2018, 22:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zaczynam nie mieć cza­su, [...]

20 marca 2018, 22:45oszi3 sko­men­to­wał tek­st Oczywiście... żyj, żyj so­bie [...]

20 marca 2018, 22:36oszi3 sko­men­to­wał tek­st Oczywiście... żyj, żyj so­bie [...]

20 marca 2018, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

20 marca 2018, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

19 marca 2018, 16:15oszi3 sko­men­to­wał tek­st Marzenia jak mo­tyle trwają [...]

15 marca 2018, 23:39oszi3 sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte trze­cie

14 marca 2018, 21:23dark smurf sko­men­to­wał tek­st Człowiek chce coś sen­sownie [...]

14 marca 2018, 13:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek chce coś sen­sownie [...]