oszi3

304 teksty – auto­rem jest oszi3.

Cza­sem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go idiotyz­mu ujaw­niamy ziar­nko geniuszu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:08

Myślę, że człowiek święty naj­częściej zna grzechy, pot­ra­fi wejść w grzech dla większe­go dob­ra, a po­zor­nie nie różni się od tych, którzy szkodzą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 09:52

Co­kol­wiek mogę zab­rać z Te­go świata mój Boże — niech to będzie Twój ob­raz, abym w ra­mionach śmier­ci spał z ot­warty­mi oczyma. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 sierpnia 2018, 11:54

Cza­sem będąc kom­plet­nie różny­mi ludźmi — łączy nas więcej niż myślimy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 sierpnia 2018, 08:16

Do każde­go, kto przyz­na się do mnie przed ludźmi, przyz­nam się i ja przed moim Oj­cem, który jest w niebie; a każde­go, kto mnie się wyp­rze przed ludźmi, wyprę się i ja przed moim Oj­cem, który jest w niebie. ††† 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 sierpnia 2018, 12:05

Pozwól mi doj­rzeć Cię Pa­nie, bym żył. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 sierpnia 2018, 11:53

Czym z większym de­monem przyszło ci się mie­rzyć, nie znaczy to, że jes­teś zły, lecz bar­dziej świado­my od in­nych na je­go zagrożenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2018, 21:23

Dnia os­tatniego roz­grzeszy mnie kos­tucha, by więcej życia nie oczerniać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2018, 20:28

Kto słucha Bo­ga w ser­cu — ten nie mu­si ka­pela­na w Kościele. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2018, 20:14

Nadzieja zaw­sze zmie­rza — nig­dy nie stoi w miejscu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2018, 20:29

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:33scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

dzisiaj, 08:10oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

wczoraj, 10:13zofija sko­men­to­wał tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

wczoraj, 10:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Czasem przytłocze­ni og­ro­mem włas­ne­go [...]

wczoraj, 09:52oszi3 do­dał no­wy tek­st Myślę, że człowiek święty [...]

przedwczoraj, 02:16Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

18 sierpnia 2018, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

18 sierpnia 2018, 13:58Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

18 sierpnia 2018, 13:27oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]