oszi3

226 tekstów – auto­rem jest oszi3.

Az­rael ma zbyt wielką siłę, aby być jej świadomym. 

myśl • 6 października 2017, 02:56

Wal­czyć o marze­nia to roz­le­wać krew chci­wości te­go świata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2017, 14:37

Muszę kłamać, że ją mam. Je­dynie wte­dy, kiedy tracę nadzieję. 

myśl • 31 sierpnia 2017, 07:29

Piękne jest to co po­rusza serce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 15:02

Na­wet prag­nienie szczęścia jest cier­pieniem, a strach przed od­da­niem te­go, co naj­cenniej­sze zniewa­la umysł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 sierpnia 2017, 12:50

Im dłużej szu­kasz ideału, tym bar­dziej będziesz samotny. 

myśl • 12 sierpnia 2017, 21:33

Ideał scho­wany jest głębiej, niż mówią oczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 lipca 2017, 18:11

Cho­ciaż mała wiara we włas­ny rozumek. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 lipca 2017, 23:01

Cza­sem oca­li was fa­la wo­dy, a ściana og­nia spa­li, a cza­sem ogień was ra­tuje, a wo­da utopi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 19:54

Uczu­cia zas­pa­kaja­ne prag­nieniem ciała pogłębiają samotność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 19:42

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 października 2017, 06:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Azrael ma zbyt wielką [...]

6 października 2017, 02:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Azrael ma zbyt wielką [...]

4 października 2017, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st Walczyć o marze­nia to [...]

4 października 2017, 14:37oszi3 do­dał no­wy tek­st Walczyć o marze­nia to [...]

24 września 2017, 16:09oszi3 sko­men­to­wał tek­st żyj tym, co umiesz [...]

31 sierpnia 2017, 11:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Muszę kłamać, że ją [...]