oszi3

250 tekstów – auto­rem jest oszi3.

Nic nie jest dla siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 grudnia 2017, 04:10

Ostatni lot ku Statule

Kiedy Niebo śpi, a słowo w ciem­ności lśni
Wiara, co ro­ni, łzy
Jej moc roz­pa­la każde drzwi
Wro­ta piekieł otworzę,
Wzburzę każde morze,
Wzbudzę wiatrów róże,
Od­mienię los tej naturze
Wzbi­ja się po­nad Światów strony
Przeis­tacza wasze korony
Odznacza światów legendy
Ich Światów los zna przeklęty
Ku chmu­rom z marzenia
Rzeczy­wis­tość z kamienia,
Za­biera Nas z te­go więzienia. 

wiersz • 9 grudnia 2017, 15:45

Każdy znaj­du­je drzwi, ale tyl­ko je­den od nich ucieka. Wszys­cy wiedzą, co to za drzwi, ale tyl­ko je­den pot­ra­fi ot­worzyć je kluczem. 

myśl • 7 grudnia 2017, 14:47

Drużyna kul, kiedy wszys­cy pudłują, a je­den tra­fia w środek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2017, 14:35

Wszechświat mógłby nie is­tnieć On Od­bi­ja się w Twoich Oczach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2017, 14:32

Jak to możli­we, aby przej­mo­wać się bar­dziej sobą niż światem, w którym się żyje. 

myśl • 6 grudnia 2017, 23:19

Niech nasze myśli będą zaw­sze czys­te byśmy widzieli się w nich piękniej­szy­mi od świata, w którym żyjemy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 grudnia 2017, 16:30

Futurologia Epickiego Millenium

2033; Rok zmian, ska­nowa­nie Sta­rożyt­nych za­bytków do VR i no­woczes­na kon­serwac­ja piramid.
2036; Ten rok przy­niesie og­romne prob­le­my z wyżywieniem Azji.
2055; Pre­miera GTA X No­wa ja­kość gry w wir­tual­nej rzeczywistości.
2045; Ag­resja Stanów wobec [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 2 grudnia 2017, 06:08

Tańczące motyle wśród misternych drzew

Słyszę twój od­dech, który roz­biera mo­je myśli. Roz­pa­lasz zmysły, do­tykając mych ust war­ga­mi, szep­cząc niez­grab­ne słowa oma­miona uniesieniem. Pod­gry­zam twe ucho, wtu­lając się w two­je ra­miona. Jeszcze raz do­tykam jed­wa­bis­tej skóry w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 22:38

Ponad ból

Choćbym dał ci miliony.
Wskrze­sił wyob­raźni demony.
Bez­kres­na świado­mość ma róża.
Choćbyś tworzyła tu cuda.
Upa­da z wy­soka obłuda.
Wskrześ prawdę na mym grobie.
Nim zat­ra­cimy się w sobie.
Kos­mos zaklęty w ziarenku.
Wiel­ka bit­wa na małym okienku.
Jes­tem ot­chłanią ciemności.
Odwiecznym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 listopada 2017, 19:24

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 13:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie ta jest moją [...]

dzisiaj, 13:39carolyna sko­men­to­wał tek­st Nic nie jest dla [...]

dzisiaj, 13:11oszi3 sko­men­to­wał tek­st Dla M 

dzisiaj, 13:07oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zbieram ka­wałki Ciebie z podłogi [...]

wczoraj, 15:00oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie ta jest moją [...]

wczoraj, 12:43oszi3 sko­men­to­wał tek­st Życie nap­rawdę jest kruche [...]

wczoraj, 12:41oszi3 sko­men­to­wał tek­st Myśli, jak orzeł tra­fione [...]

10 grudnia 2017, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jedynie miłość zasługu­je na [...]

10 grudnia 2017, 23:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jak to możli­we, aby [...]

10 grudnia 2017, 23:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st Nic nie jest dla [...]