oszi3

344 teksty – auto­rem jest oszi3.

Bez ro­zumu wszys­tko tra­ci wartość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 12:56

Wys­tar­czy przy­tulić to, co się kocha, aby poczuć spokój. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2018, 21:41

Szczęście rodzi się w bólu. 

myśl • 2 grudnia 2018, 12:33

Zgu­bić swoją tożsa­mość, by zos­tać od­na­lezionym przez nieznane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2018, 09:08

Łudzę się życiem w mar­twym świecie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2018, 02:27

Niena­wiść do włas­nych grzechów jest mym naj­większym grzechem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2018, 02:26

Dro­ga ku marze­niom często mi­ja się ze szczęściem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2018, 02:03

Głębo­kie uczu­cia mają Ci, którzy pot­ra­fią pa­nować nad emocjami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2018, 19:13

Choć raz przej­rzeć się w To­bie to uj­rzeć świat we włas­nym grobie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 listopada 2018, 21:03

Kto nie widział nic po­za sobą, włas­nym ro­zumem to nig­dy nap­rawdę nie is­tniał był tyl­ko złudze­niem sa­mego siebie. 

myśl • 18 listopada 2018, 20:38

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 19:38yestem sko­men­to­wał tek­st Bez ro­zumu wszys­tko tra­ci [...]

przedwczoraj, 13:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wystarczy przy­tulić to, co [...]

przedwczoraj, 12:58zofija sko­men­to­wał tek­st Bez ro­zumu wszys­tko tra­ci [...]

przedwczoraj, 12:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Bez ro­zumu wszys­tko tra­ci [...]

6 grudnia 2018, 21:56oszi3 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli wy­daje Ci się, [...]

6 grudnia 2018, 21:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Wystarczy przy­tulić to, co [...]

2 grudnia 2018, 13:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Szczęście rodzi się w [...]

2 grudnia 2018, 12:33oszi3 do­dał no­wy tek­st Szczęście rodzi się w [...]

29 listopada 2018, 09:08oszi3 do­dał no­wy tek­st Zgubić swoją tożsa­mość, by [...]

29 listopada 2018, 09:03oszi3 sko­men­to­wał tek­st JESTEM SAM. CZUJĘ SIĘ SA­MOT­NY. NIKT [...]